07.04.2021

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

             

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає документи Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби: https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=64318
 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-                  забезпечення планування, розробки та проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, здійснення контролю за їх виконанням;
-                  забезпечення під час мобілізації заходів щодо переведення органів прокуратури на функціонування в умовах особливого періоду;
-                  здійснення заходів щодо ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та у воєнний час, формування відповідної звітності;
-                  забезпечення проведення тренувань системи оповіщення органів прокуратури з метою гарантованого доведення сигналів управління та оповіщення до відповідних керівників;
-                  ведення облік учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, інших осіб, яким надано статус учасника бойових дій;
-                  ведення оперативно-мобілізаційних документів спеціалізованої прокуратури;
-                  участь у роботі з визначення потреб (обсягу) фінансування заходів мобілізаційної підготовки;
-                  участь в організації заходів мобілізаційної підготовки та навчанні працівників прокуратури з цих питань;
-                  забезпечення накопичення інформації про стан мобілізаційної підготовки в спеціалізованій прокуратурі та прокуратурах нижчого рівня;
-                  забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;
-                  надання пропозицій з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації;
-                  виконання інших завдань, передбачених посадовою інструкцією, та доручень начальника відділу з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням https://career.gov.ua
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
21 квітня 2021 року о 09 год. 00 хв.
 
 
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону
м. Львів, вул. Клепарівська, 20
(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
 
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону
м. Львів, вул. Клепарівська, 20
 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
 
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону
м. Львів, вул. Клепарівська, 20
 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Кітраль Сергій Іванович,
 
(032)255-40-05
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
-      здатність до  чіткого бачення результату діяльності;
-      вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
-      вміння запобігати та ефективно долати перешкоди;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
2.
Відповідальність
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
3.
Цифрова грамотність
- рівень впевненого користувача Word, Excel;
- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
- здатність уникати небезпек і цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані.
 
Професійні знання
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Знання:
-        Конституції України;
-        Закону України «Про державну службу»;
-        Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.
2.
Знання законодавства у сфері
Знання:
-     Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
-     Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
07.12.2016 № 921.
3.
Знання системи захисту інформації
Знання складових політики інформаційної безпеки та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації
 

кількість переглядів: 968