06.04.2017

УТРИМАННЯ НА ГАУПТВАХТІ ВІЙСЬКОВИХ ПОРУШНИКІВ. - Стаття військового прокурора Західного регіону України Олега Сенюка. "Вісник прокуратури", № 03'2017

 
Із початком ведення бойових дій на Сході України перегорнуто нову сторінку в історії функціонування арештних місць в армії – гауптвахт. До трагічних подій 2014 року в державі спостерігалася тенденція до їх ліквідації, що загалом вписувалося в канву руйнування обороноздатності України. Водночас зараз, коли триває антитерористична операція, поновлення гауптвахт є вкрай необхідним.
 
 
Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» та галузевих наказів Генерального прокурора України військова прокуратура Західного регіону України та підпорядковані прокуратури гарнізонів здійснюють нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян на гауптвахтах та кімнатах (камерах) для тимчасово затриманих військовослужбовців (далі – КТЗ) зональних відділів (відділень) Західного територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо затриманих, взятих під варту та засуджених військовослужбовців за допомогою проведення регулярних перевірок, а також належного реагування на відомості про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких інших джерелах.
 
На території Західної України, яка об’єднує вісім областей, діють дві гауптвахти – спеціальні приміщення, що обладнано в органах управління Військової служби правопорядку (далі – ВСП) з метою виконання покарання для військовослужбовців, засуджених до арешту, а також тримання взятих під варту і затриманих військовослужбовців.
 
Окрім цього, функціонують сім КТЗ – спеціальних приміщень для тримання затриманих військовослужбовців та військовозобов’язаних, які обладнуються на гауптвахті або в будівлі органу управління ВСП, та дві спеціальні палати для хворих військовослужбовців, що знаходяться під вартою або відбувають покарання.
 
У КТЗ та на гауптвахтах ВСП, у спеціальних палатах закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України утримуються засуджені, підозрювані у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувачені (підсудні), до яких за вмотивованим рішенням суду як запобіжний захід обрано взяття під варту, затримані уповноваженими органами за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення до прийняття рішення судом, затримані за вчинення адміністративних правопорушень, а також затримані без документів до встановлення особи військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту, Служби зовнішньої розвідки України та військовозобов’язані під час проходження ними зборів.
 
Основна відмінність зазначених місць несвободи від слідчих ізоляторів та арештних домів полягає у тому, що в них можуть утримуватись та відбувати покарання лише спеціальні суб’єкти – військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань.
 
Відповідно до ст. 55 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) військовослужбовці, засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахті.
 
На військовослужбовців, засуджених до арешту, поширюється дія вимог КВК України та Додатку 12 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. Так, на гауптвахтах засудженні до арешту військовослужбовці утримуються окремо за категоріями: засуджені військовослужбовці з числа офіцерського складу – окремо від інших категорій військовослужбовців; засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, – окремо від військовослужбовців рядового складу; засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, – окремо від засуджених військовослужбовців за контрактом.
 
Під час відбування покарання із військовослужбовцями в обов’язковому порядку проводиться соціально-психологічна робота, спрямована на формування та збереження навичок військової служби, нейтралізацію негативного впливу умов ізоляції на особистість засуджених, профілактику та попередження їх агресивної поведінки щодо посадових осіб гауптвахти та варти, інших засуджених військовослужбовців, а також до себе, усвідомлення провини за вчинений злочин.
 
Значну кількість часу засуджені військовослужбовці приділяють вивченню військових дисциплін та статутів Збройних Сил України.
 
На відміну від виконання покарання у виді позбавлення волі під час відбування арешту для засуджених військовослужбовців праця не є обов’язковою. Однак начальник територіального управління ВСП має право залучати засуджених військовослужбовців до робіт з господарського обслуговування та благоустрою території управління без оплати їхньої праці, але не більш як протягом двох годин на день.
 
Однією із особливостей відбування арешту військовослужбовцем є те, що під час такого відбування засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового звання, призначений на вишу посаду, переведений на нове місце служби, звільнений з військової служби, за винятком випадків визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я. До того ж час відбування арешту в загальний строк військової служби і вислуги років для присвоєння чергового військового звання не зараховується, крім випадків, коли зарахування строку арешту відбувається як захід заохочення за сумлінну поведінку та ставлення до військової служби.
 
Засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту виплачується лише оклад за військове звання.
 
За порушення порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть застосовуватись заходи стягнення у виді догани або переведення в одиночну камеру на строк до десяти діб.
 
Для прикладу, в умовах гауптвахти Ужгородського зонального відділу ВСП у 2016 році відбули покарання за вчинення адміністративних правопорушень згідно з рішеннями судів 179 військовослужбовців, а за вироками суду – 12 осіб, у 2017 році – 39 та 3 військовослужбовці відповідно.
 
Також на гауптвахті відділення Західного територіального управління ВСП в с. Старичі Львівської області у 2016 році відбули покарання за вчинення адміністративних правопорушень згідно з рішеннями судів 301 військовослужбовець, а в 2017 році – 81.
 
Завдяки наполегливим зусиллям прокурорських працівників військової прокуратури Ужгородського гарнізону, своєчасному реагуванню на виявлені порушення під час проведення ремонту гауптвахти Ужгородського зонального відділу ВСП, а також внесенню документів прокурорського реагування до початку ремонтних робіт вдалося збудувати найкращу гауптвахту в Україні. З метою недопущення порушення прав та свобод правопорушників гауптвахту облаштували за усіма Європейськими стандартами утримання арештованих та засуджених військовослужбовців. Цей факт підтверджено й Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською, яка двічі – в травні та листопаді 2016 року – відвідала установу з раптовими перевірками.
 
На сьогодні галузевим відділом військової прокуратури завершується проведення перевірок гауптвахт та КТЗ у Західному регіоні України. За результатами проведеної роботи, у разі наявності підстав, на адреси утримувачів місць несвободи для військовослужбовців буде внесено документи прокурорського реагування.
 
Прокуратура регіону й надалі вживатиме активні системні заходи, направлені на обладнання арештних місць на території Західного регіону України відповідно до вимог Європейських стандартів з метою недопущення порушення конституційних прав і свобод затриманих військовослужбовців.

кількість переглядів: 9261