12.06.2019

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліста секретаріату військової прокуратури Західного регіону України

                

 
Загальні умови
Посадові обов’язки
Виконання вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України та Регламенту військової прокуратури регіону, наказів керівництва військової прокуратури регіону щодо розгляду, реєстрації, проходження і обліку організаційно-розпорядчих та службових документів у відділі. Приймання вхідної кореспонденції, ведення обліку вхідних, вихідних, внутрішніх та інших документів у відповідних книгах обліку в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі – ІС «СЕД»). Приймання та оформлення вихідної кореспонденції відділу, перевірка правильності оформлення документів, адресу і наявність додатків та передача відповідальній особі за пакування та відправлення. Здійснення обліку реєстрів передачі внутрішніх та вихідних документів у ІС «СЕД». Вчасне передання документів керівнику самостійного структурного  підрозділу військової прокуратури регіону та прокурорсько-слідчим працівникам закріпленого відділу на розгляд і виконання. Заведення і формування за вказівкою керівника або прокурорсько-слідчого працівника закріпленого відділу наглядових проваджень і справ у тому числі в ІС «СЕД». Контроль за строками виконання документів, звернень запитів на інформацію, що перебувають на виконанні у відділі і завчасне інформування керівника підрозділу про затримку їх виконання, відмітки про їх рух в ІС «СЕД». При реєстрації відповіді на звернення та запиту на інформацію отримувати від виконавців оформлені статистичні картки та цього ж дня передавати їх спеціалісту, відповідальному за облік та реєстрацію звернень та запитів на інформацію. Щомісячно готувати зведення про документообіг у закріпленому відділі. Здійснення доставки кореспонденції у межах населеного пункту. Спільно з керівниками самостійних структурних підрозділів військової прокуратури регіону складати відповідні номенклатури справ, проводити відбір документів, наглядових проваджень справ для постійного тривалого та тимчасового зберігання. Складення відповідних описів справ для передачі в архів та на знищення, внутрішніх описів і засвідчення написів до справ постійного зберігання, справ ДСК, матеріалів наглядового провадження. Здійснення обліку та зберігання документів з грифом обмеження доступу «ДСК», які не пов’язані з охороною державної таємниці. Відповідно до вимог законодавства видача прокурорсько-слідчим працівникам закріпленого відділу документів даного підрозділу для тимчасового користування і контроль за їх своєчасним поверненням. Виконання доручень керівника та прокурорсько-слідчих працівників закріпленого підрозділу військової прокуратури регіону, друкування документів, тиражування та їх відправка, підбір наглядових проваджень.
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 3810 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за інтенсивність праці, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду 
Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
5 липня 2019 року
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
10 липня 2019 року, початок о 10.00 год.
за адресою: 79058, м. Львів,
вул. Клепарівська, 20, військова прокуратура Західного регіону України
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Кітраль Сергій Іванович,
032-255-40-05
kdr@vpzhr.gp.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища, ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання сучасних інформаційних технологій
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знати та вміти використовувати методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера
2.
Якісне виконання поставлених завдань
Вміння працювати з інформацією; вміння працювати в команді, вирішувати комплексні завдання; вміння ефективно використовувати ресурси
3.
Особистісні якості
Ініціативність, дисципліна і системність, відповідальність, наполегливість, пунктуальність, толерантність, вміння працювати в стресових ситуаціях
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Знання:
Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції
Знання:
Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Інструкція з діловодства в органах прокуратури України, регламент військової прокуратури Західного регіону України
         
Відділ роботи з кадрами
військової прокуратури
Західного регіону України 
 

кількість переглядів: 2403