01.11.2022

ПЛАН діяльності системи енергетичного менеджменту Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник керівника

Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері

Західного регіону

Михайло БАЛАН

« 01 » листопада 2022 року

 

ПЛАН

діяльності системи енергетичного менеджменту

Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

Західного регіону

 

         План діяльності системи енергетичного менеджменту Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону розроблено відповідно до вимог Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

         Завданнями системи енергетичного менеджменту Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону є:

– формування цілісної політики з управління використанням енергії на принципах сталого розвитку;

– забезпечення функціонування, розвитку та вдосконалення системи енергетичного менеджменту;

– ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на впровадження проектів модернізації об’єктів, що споживають енергоресурси;

– створення системи контролю та звітності у питаннях ефективності використання енергоресурсів і комунальних послуг;

– вжиття заходів щодо енергоефективної експлуатації споруд і будівель;

 скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу та, як наслідок, підвищення комфортності перебування у будівлях.

        Операційними цілями системи енергетичного менеджменту Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону є:

            – підвищення енергоефективності будівель;

         – здійснення заходів контролю за енергоспоживанням, енергетичного аудиту для налагодження ефективного споживання енергетичних ресурсів.

         Ключовими показниками результативності роботи системи енергетичного менеджменту Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону є:

– не перевищення обсягів споживання енергоресурсів базового рівня, що становлять показники 2021 року;

– кількість залучених коштів на потреби підвищення ефективності енергоспоживання;

– ефективність реалізації проектів, що характеризується фактичним досягненням річної економії/належним використанням вкладених коштів;

– дотримання нормативних вимог до мікроклімату в приміщеннях.

 

План впровадження енергоефективних заходів у будівлях
Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

Західного регіону

З метою підвищення класу енергоефективності будівель Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону впровадити:

 

№ з/п

Назва заходу

Термін / адреса будівлі

Відповідальний структурний підрозділ

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб,

Відділ фінансування та бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб,

Відділ фінансування та бухгалтерського обліку

 

 

до 31.12.2022

20232025 роки

1

Комплекс робіт із теплоізоляції (гідроізоляції), та облаштування зовнішніх стін та цоколю, фасаду, суміщеного покриття, підвалу, даху, горищного перекриття

 

- м. Львів, вул. Клепарівська, 20;

- м. Львів, вул. Батуринська, 2;

- м. Хмельницький,         вул. Пилипчука, 65;

- м. Чернівці, вул. Аксенена, 2А;

- м. Луцьк,                        вул. Стрілецька, 2;

- м. Рівне,                          вул. Соборна, 227Д;

- м. Ужгород,                  вул. Бращайків, 2

2

Заміна або ремонт (регулювання) вікон

 

- м. Хмельницький,         вул. Пилипчука, 65;

- м. Чернівці, вул. Аксенена, 2А;

- м. Луцьк,                        вул. Стрілецька, 2;

3

Встановлення нових або модернізація наявних систем вентиляції та/або кондиціонування повітря

 

м. Львів,  вул. Клепарівська, 20;

- м. Львів, вул. Батуринська, 2;

- м. Хмельницький,         вул. Пилипчука, 65;

- м. Чернівці, вул. Аксенена, 2А;

- м. Луцьк,                        вул. Стрілецька, 2;

- м. Рівне,                          вул. Соборна, 227Д;

- м. Ужгород,                  вул. Бращайків, 2

4

Заміна або модернізація системи освітлення

 

- м. Хмельницький,         вул. Пилипчука, 65;

- м. Чернівці, вул. Аксенена, 2А;

- м. Луцьк,                        вул. Стрілецька, 2;

- м. Рівне,                          вул. Соборна, 227Д;

- м. Ужгород,                  вул. Бращайків, 2

 

 

План заходів щодо досягнення операційних цілей та виконання ключових показників результативності

№ з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний суб’єкт

1

Проведення повної інвентаризації приладів обліку всіх видів енергоресурсів окремо в кожній будівлі

до 15.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

енергоменеджер

2

Проведення обстеження будівель Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, внесення в установленому порядку експлуатаційних та енергетичних характеристик до бази даних будівель

щорічно

3

Здійснення енергомоніторингу в будівлях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону шляхом внесення до журналів обліку інформації щодо всіх видів енергоресурсів та комунальних послуг згідно з даними лічильників.

Вжиття необхідних заходів щодо припинення втрати енергоресурсів у разі виявлення фактів невиправдано великого їх споживання (у т. ч. окремими структурними підрозділами, працівниками або у випадку аварій)

щоденно

4

Аналіз дотримання лімітів та порівняння спожитих енергоресурсів і комунальних витрат з аналогічним періодом попереднього року

щомісяця

5

Проведення аналізу витрат, пов᾽язаних зі споживанням Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону енергоресурсів та комунальних послуг

щорічно

(станом на

01 січня)

6

Забезпечення впровадження та подальшого функціонування системи збору інформації про споживання енергоресурсів, комунальних послуг за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення або таблиць в електронній формі

постійно

7

Визначення потенціалу економії енергії / енергетичних ресурсів та комунальних послуг у будівлях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону та розробка пропозицій щодо впровадження енергоефективних заходів у цих будівлях на наступний рік

щорічно

(станом на

01 січня)

8

Здійснення моніторингу, розрахунку і оцінки показників ефективності використання енергетичних ресурсів

щорічно

(станом на

01 січня)

9

Здійснення обміну інформацією та публікації відомостей про споживання енергії/енергетичних ресурсів, комунальних послуг відповідно до вимог законодавства

щомісяця

10

Визначення та підготовка пропозицій щодо обсягів лімітів споживання енергоресурсів з урахуванням потреб та здійснених заходів з енергоефективності протягом минулого періоду

щорічно

Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб,

Відділ фінансування та бухгалтерського обліку

11

Розробка та впровадження інформаційних матеріалів для працівників Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, спрямованих на формування відповідального та ощадного ставлення до споживання енергії / енергетичних ресурсів та комунальних послуг. Оновлення цих матеріалів

щорічно

Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб

12

Підготовка пропозицій щодо використання коштів для реалізації заходів з енергоефективності

щорічно

Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб,

енергоменеджер

13

Забезпечення планування видатків на енергоресурси та впровадження заходів з енергоефективності

щорічно

Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб,

Відділ фінансування та бухгалтерського обліку

14

Проведення публічних закупівель товарів та послуг, пов’язаних зі споживанням енергії з дотриманням критеріїв енергоефективності

щорічно

Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб

 

 

Начальник відділу

матеріально-технічного забезпечення

та соціально-побутових потреб                                                                              Сергій БОЖУК

кількість переглядів: 28