Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
22.06.2020

ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ: ЯКОЮ ЇЙ БУТИ? - Стаття начальника управління військової прокуратури Західного регіону України Дмитра Зархіна. ІА проект "РЕЗОНАНС", 22.06.2020


ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ: ЯКОЮ ЇЙ БУТИ?
Дмитро Зархін                                                                                                                    22 червня 2020 року
 
ЗМІ дедалі частіше висвітлюють перспективи формування нового правоохоронного органу – Військової поліції. Це питання не нове. Доцільність утворення такого органу обговорюють уже понад десять років. І не тільки у вузьких колах військових юристів, але й на найвищому державному рівні.

Так, Рішенням РНБО України від 15.02.2008 «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» (Указ Президента України від 08.04.2008 № 311/2008) визначено перетворення Військової служби правопорядку у Військову поліцію, із покладенням на цей орган завдань з попередження, виявлення та досудового розслідування військових злочинів.

Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні (Постанова Верховної Ради України № 509-VIII від 04.06.2015) передбачено надання Військовій службі правопорядку повноважень щодо здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень та ведення оперативно-розшукової діяльності, а також створення на її основі Військової поліції.

Стратегічним оборонний бюлетенем України (Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016) передбачено реформування Військової служби правопорядку у Військову поліцію, надання повноважень на здійснення досудового розслідування злочинів та ведення ОРД.

Державною програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року (Указ Президента України від 22.03.2017 № 73/2017) передбачено реформування Військової служби правопорядку у Військову поліцію, надання повноважень на здійснення досудового розслідування злочинів та ведення ОРД.

Президент України 05.11.2019 визначив завдання щодо створення сучасного та ефективного правоохоронного органу – Військової поліції.

В Указі Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 визначені завдання та терміни підготовки законопроекту щодо створення Військової поліції.
На Військову поліцію необхідно покласти функції виявлення, розслідування та попередження кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), а також вчинених військовослужбовцями військових формувань і правоохоронних органів, військовослужбовцями та працівниками державних органів, які комплектуються військовослужбовцями, працівниками військових формувань, установ, підприємств, організацій оборонно-промислового комплексу держави.

Військова поліція у передбачених законом випадках повинна забезпечувати виконання кримінальних покарань та застосування адміністративних стягнень у виді арешту з утриманням на гауптвахті.

Військова поліція має комплектуватися військовослужбовцями, а її слідчі підрозділи – військовослужбовцями, що мають вищу юридичну освіту та військові офіцерські звання.

Ураховуючи нинішні функції Військової служби правопорядку, новостворена Військова поліція також повинна залишити за собою функціонал щодо протидії диверсійним проявам та терористичним актам на важливих військових об'єктах Збройних Силах України та у системі Міністерства оборони України, а у передбачених законом випадках - у підтриманні громадського порядку.
Не можна погодитись з позицією окремих юристів щодо створення з Військової поліції виключно органу дізнання.

Так, дійсно, як показала практика, слідчим ДБР зовсім не цікаво розслідувати злочини, передбачені, статтями 402-409 ККУ, але категорія таких злочинів складає більшість від усіх, вчинених у військовій сфері.

Натомість, з урахуванням триваючого досі особливого періоду, всі вони відносяться законодавцем до категорії тяжких. Дотримання військової дисципліни у військових колективах є запорукою міцної армії, створює у співслужбовців відчуття згуртованості та підтримки, особливо в умовах бойових дій. На сьогоднішній день вказані кримінальні провадження приблизно у 70% випадків розслідуються виключно процесуальними керівниками – прокурорами військових прокуратур.

Таким чином, на Військову поліцію було б доцільно законодавчо покласти наступні завдання та функції:

- запобігання, виявлення і припинення кримінальних правопорушень у ЗС України та у системі Міністерства оборони України;

- досудове розслідування кримінальних правопорушень, учинених військовослужбовцями, віднесених законом до їх підслідності;

- розшук та затримання військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця служби, а також тих, які переховуються від органів досудового розслідування або суду, чи засуджених, які ухиляються від відбування кримінальних покарань;

- розшук вогнепальної зброї, боєприпасів до неї або вибухових речовин, викрадених або втрачених у військовослужбовців;

захист військового майна від злочинних посягань;

участь у протидії диверсійним проявам та терористичним актам на військових об’єктах.

Виконання вищезазначених завдань Військовою поліцією повністю кореспондується із завданнями ОРД, та потребує створення в її структурі оперативних підрозділів, що дозволить якісно та оперативно вирішувати поставлені перед цим органом завдання.

Відтак, створення такого правоохоронного органу як Військова поліція, наділеного зокрема функціями органу досудового розслідування, суттєво розвантажить слідчих ДБР від розслідування нескладних у доказуванні, але численних злочинів за статтями 402-409 КК України, та дозволить зосередитись на розслідуванні більш тяжких та резонансних правопорушень.

Слід відзначити, що Військова поліція існує в багатьох країнах світу з потужними арміями.

Так, Військова поліція США налічує понад 30 тисяч осіб. Американські військові поліцейські підтримують дисципліну серед військовослужбовців, ведуть розслідування військових злочинів, а також беруть участь у проведенні антитерористичних заходів.

Чисельність особового складу військової поліції в Німеччині – близько 4,5 тисяч осіб, які охороняють військові об’єкти, органи управління, забезпечують безпеку транспортних перевезень, підтримують дисципліну у військових формуваннях.

У Великій Британії чисельність військово-поліцейських підрозділів перевищує 5 тисяч осіб. Поліція Міноборони забезпечує безпеку військовослужбовців, охорону озброєння, військової техніки і майна на військових об’єктах.

Схожі структури є також в Японії, Ізраїлі, Італії, Франції, Китаї, Нідерландах, Ірані, Туреччині, Індії, Пакистані.

Цікаво, що військова поліція Швейцарії комплектується з поліцейських, які проходять строкову військову службу. Функції військової поліції ті ж, що й у поліції взагалі. Військова поліція, як і цивільна, має право затримати людину на 12 годин. А далі суд має ухвалити рішення щодо подальшого утримання під вартою.

До речі, найпоширенішим військовим злочином там є ухилення від військового обов’язку – 70% від усіх справ, що розглянуто.
Але дисциплінарні стягнення, до яких належить і короткострокове взяття під варту, накладаються командирами військових підрозділів.

Створення Військової поліції дозволить досягнути й стандартів НАТО.

Так, одним з керівних документів, який урегульовує діяльність військових поліцій країн, що є членами НАТО, є Доктрина військової поліції, прийнята в лютому 2019 року (NATO STANDARD AJP-3.21 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MILITARY POLICE).

Доктрина зокрема визначає стандарти спроможностей військових поліцій країн НАТО, та є рекомендована для виконання країнами, що є партнерами та впроваджують стандарти НАТО.

Згідно положень Доктрини військової поліції повноваження на ведення кримінальної розвідки (criminal search activities, що є фактично аналогічним поняттю оперативно-розшукової діяльності) відноситься до поліцейських функцій військової поліції, та здійснюється з метою виявлення імовірної злочинної діяльності.
 

© Інформаційно-аналітичний проект
«РЕЗОНАНС». Режим доступу: https://resonance.ua/viyskova-policiya-v-ukraini-yakoyu-iy-bu/?fbclid=IwAR1pFX4KTDBeUl4D0F5hf0XzPv2HHbBqLNrzWvkHAMMJa3W0Qfzbt3rQsvc

кількість переглядів: 4867