Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
16.06.2021

"ВІЙСЬКОВА ЮСТИЦІЯ: БОЛГАРІЯ І УКРАЇНА" - Стаття начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону М. Луціва. Портал "Українське право", 16.06.2021

 ВІЙСЬКОВА ЮСТИЦІЯ: БОЛГАРІЯ І УКРАЇНА
 
Микола ЛУЦІВ                                                                                                                 16 червня 2021 року

 
Система військової юстиції Республіки Болгарія: досвід для української правової системи.
 
За функціональною ознакою цілісну систему органів військової юстиції традиційно формує «тріада» органічно взаємопов’язаних між собою структурних елементів: 1) військові суди; 2) військова прокуратура; 3) військова поліція. Зважаючи на європейський вектор розвитку України, активну співпрацю з міжнародними установами, стає очевидним, що критичному переосмисленню підлягає підхід (який, відповідно, має бути заснований на фундаментальних європейських цінностях) – до переформатування всіх елементів системи кримінальної юстиції.
 
У представленому ракурсі вбачається корисним звернутися до багаторічного позитивного досвіду функціонування органів військової юстиції іноземних держав, використавши його для створення оптимальної вітчизняної моделі названої інституції.
 
Важливим в даному аспекті є аналіз систем військової юстиції сусідніх з Україною держав.
 
Так, відповідно до Закону «Про судову систему (судоустрій)» Республіки Болгарія, який регулює діяльність судів та прокуратури, структура органів прокуратури у повній мірі відповідає системі судів країни. На даний час там функціонують: три військових суди – у містах Пловдив, Слівен та Софія, та один – військовий апеляційний суд. Вища судова рада визначає кількість та місця військових судів за погодженням з Міністром оборони. Райони військових судів можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом країни. Військовий суд у Болгарії розглядає в якості першої інстанції кримінальні справи за злочини, скоєні військовослужбовцями, генералами, офіцерами та сержантським і штатним складом інших міністерств і відомств та цивільних осіб, які служать в Міністерстві оборони, в болгарській армії та в структурах, що підпорядковуються Міністру оборони, в Службі національної безпеки, в Національній службі розвідки, під час виконання службових обов’язків або у справах, пов’язаних із виконанням службових обов’язків. Тобто при дворівневій системі військових судів у Республіці Болгарія єдиним судом другої інстанції є Військовий апеляційний суд, який розглядає справи, подані за апеляціями та протестами проти рішень військових судів по всій країні. Юрисдикція військових судів визначається Кримінально-процесуальним кодексом.
 
Продовжуючи аналіз системи військової юстиції Республіки Болгарія, слід звернути увагу, що прокуратура цієї країни є уніфікованою і її структура відповідає структурі судів. Складовими елементами системи органів прокуратури є військова апеляційна прокуратура та три військові окружні прокуратури, які розташовані у містах Софії, Сливені та Пловдиві.
 
Генеральний прокурор здійснює нагляд за законністю та методичне керівництво діяльністю всіх прокурорів та слідчих з метою точного та однакового застосування законів, а також захисту законних прав, інтересів громадян, юридичних осіб та держави.
 
Військові прокурори та слідчі при виконанні своїх службових обов'язків не залежать від військових органів влади.
 
Військова апеляційна прокуратура, розташована у місті Софії, – виступає апеляційною інстанцією щодо рішень військових окружних прокуратур та у структурі військових прокуратур є найвищою ланкою, що підпорядковується Генеральній прокуратурі.
 
Повноваження військової окружної прокуратури у м. Софії поширюються на територію, де розташовано понад 150 військових формувань, а також багато інших центральних або спеціалізованих військових відомств та інших структур, створених законом або актом Ради Міністрів, а також Служба національної безпеки при Президентові Республіки Болгарія та Національна служба розвідки. Поряд із цим, на вказану прокуратуру покладено також розслідування справ про злочини, скоєні військовослужбовцями Збройних Сил та працівниками Міністерства внутрішніх справ, які беруть участь у міжнародних військових або поліцейських місіях за кордоном, серед яких є контингенти, які беруть участь в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, у військовій операції Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині та інших. Військова окружна прокуратура у м. Пловдив обслуговує 6 адміністративних областей, тобто – приблизно п’яту частину території Республіки Болгарія, а саме: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково та Карджалі. Територіальна компетенція військової окружної прокуратури у м. Слівен охоплює адміністративні області: Слівен, Бургас та Варна.
 
Проходження військової служби у військових судах та військових прокуратурах регламентується Законами «Про оборону та Збройні сили Республіки Болгарія», а також – «Про судову систему». Військовослужбовці військових судів та військових прокуратур приймаються та звільняються з військової служби після рішення Вищої судової ради про їх призначення та звільнення з посади. Адміністративний керівник відповідного суду або прокуратури присвоює військове звання, підвищує або понижує у військовому званні військовослужбовців військових судів та військових прокуратур. Реалізацію таких повноважень стосовно адміністративних керівників здійснюють керівники вищого рівня. Присвоєння вищих військових звань, підвищення та пониження у них здійснюються згідно з указом Президента Республіки за поданням Ради Міністрів. Військовослужбовці військових судів та військових прокуратур утримуються за рахунок бюджету, який виділяється на судову гілку влади.
 
Останнім елементом системи військової юстиції Республіки Болгарії є військова поліція, яка входить до складу Збройних сил цієї країни, функціонує при Міністрові оборони та у підрозділах болгарської армії.
 
Військова поліція здійснює контроль за дотриманням військовослужбовцями громадського порядку та військової дисципліни; здійснює безпекову діяльність щодо запобігання, перехоплення та захисту від незаконних посягань людей, предметів, майна, озброєння, техніки та військових заходів; контроль за використанням військових транспортних засобів; забезпечення та контроль за дотриманням встановленого режиму доступу при в’їзді та виїзді з охоронюваних об’єктів Міністерства оборони, структур, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні Міністра оборони та болгарської армії, та внутрішнього порядку в них; спільно або у співпраці з Міністерством внутрішніх справ або Державним агентством з питань національної безпеки в межах їхньої компетенції здійснює охорону об'єктів, виявлення, припинення та попередження терористичних актів, розповсюдження зброї масового знищення та незаконний обіг зброї; затримання винних осіб у злочинах та звільнення заручників.
 
Задля забезпечення законності та правопорядку військова поліція самостійно або у співпраці з іншими службами безпеки та громадського порядку виконує оперативно-розшукову та антитерористичну діяльність; діяльність з попередження, розслідування та розкриття злочинів загального характеру та поліцейський облік осіб; інформаційну діяльність; діяльність з безпеки та контролю; розслідування авіаційних аварій та інцидентів з військовою авіацією; контроль за дотриманням правил дорожнього руху та технічним станом військових транспортних засобів, а також реалізовує відповідні повноваження, що стосуються іноземних військовослужбовців або військових формувань, їхніх баз та транспортних засобів на території Республіки Болгарія, наскільки це передбачено та не суперечить міжнародним договорам.
 
Військова поліція здійснює діяльність зі збору, обробки, систематизації, зберігання, аналізу, використання та надання інформації, пов’язаної із захистом правопорядку та безпеки в Міністерстві оборони, структурах прямого підпорядкування Міністру оборони та болгарській армії, у спільних комерційних компаніях з державною участю в капіталі, в яких права держави реалізує Міністр оборони.
 
Отже, безперечно: для створення оптимальної вітчизняної моделі військової юстиції корисним буде звернутися до багаторічного позитивного досвіду функціонування таких органів іноземних держав. Як свідчить зарубіжний досвід, правоохоронна діяльність у боєздатних арміях розвинених країн світу характеризується утворенням в збройних силах повноцінних органів правопорядку, в тому числі – органів досудового розслідування. Перенесення у вітчизняний правовий простір унікальних позитивних практик іноземних країн має відбуватися з урахуванням автентичності національної правової системи та відповідати реальним умовам сьогодення.
 
М.З. Луців, кандидат юридичних наук, начальник відділу організаційного та правового забезпечення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
 

кількість переглядів: 6339