23.11.2018

Інформація про проведення конкурсу щодо будівництва житла для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України на земельній ділянці по вул. Батуринській, 2 (кут вул. Клепарівської, 22) у м. Львові

                

 І. Загальні положення та характеристика конкурсної пропозиції

1.1. Інформацію про проведення конкурсу з визначення переможця будівництва житла для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України на земельній ділянці по вул. Батуринській, 2 (кут вул. Клепарівської, 22) у м. Львові (далі – Інформація) розроблено відповідно до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 481.

1.2. Організатор конкурсу – військова прокуратура Західного регіону України.

1.3. Предметом конкурсу є частка житла, яка належатиме військовій прокуратурі Західного регіону України за результатами забудови земельної ділянки державної власності по вул. Батуринській, 2 (кут вул. Клепарівської, 22) у м. Львові, право на забудову якої отримує переможець конкурсу.

1.4. Земельна ділянка площею 0,1211 га (кадастровий номер 4610137500:01:002:0033, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.09.2018 № 137916348) перебуває в постійному користуванні військової прокуратури Західного регіону України та внесена до Переліку земельних ділянок державної власності, що не належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 798-р.

1.5. Розрахункова частка житла, яка підлягатиме передачі військовій прокуратурі Західного регіону України, складає не менше ніж 276 кв.м. (двісті сімдесят шість), за умови, що однокімнатні квартири не повинні перевищувати 55 кв.м. загальної площі, двокімнатні - не перевищувати 70 кв.м. загальної площі.

При цьому, частка однокімнатних та двокімнатних квартир складає 100% від загальної площі житла, що може отримати військова прокуратура Західного регіону України.

Кількість квартир, яку отримає військова прокуратура Західного регіону України не менше 5 (п’ять) квартир, з яких 3 (три) квартири становитимуть однокімнатні квартири, 2 (дві) квартири – двокімнатні.

1.6. Облаштування, оздоблення та санітарний стан житла (квартир), яке передаватиметься військовій прокуратурі Західного регіону України відповідно до умов договору про спільне будівництво житла, мають відповідати вимогам частини першої статті 50 Житлового кодексу України та ДБН В.2.2-15-2005 з відповідними змінами.

1.7. Викопіювання з топографічної карти із зазначеним місцем розташування земельної ділянки (додаток 1), що міститься у проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування військовій прокуратурі Західного регіону України для будівництва і обслуговування багатоквартирної забудови по вул. Батуринській, 2 (кут вул. Клепарівської, 22) у м. Львові, є невід’ємною частиною цієї Інформації.

ІІ. Зміст конкурсної пропозиції

2.1. Конкурсна пропозиція щодо забудови земельної ділянки повинна бути викладена українською мовою.

Кожна конкурсна пропозиція повинна мати ескізний проект (передпроектні пропозиції) щодо забудови земельної ділянки, що відображатиме схему генерального плану ділянки з благоустроєм, фасади будівель з кольоровим рішенням, плани будівель, перспективне зображення та техніко-економічні показники об’єкта будівництва, інші дані щодо будівництва житла.

Крім того, облаштування, оздоблення та санітарний стан житла (квартир), яке передаватиметься військовій прокуратурі Західного регіону України, має відповідати вимогам частини першої статті 50 Житлового кодексу України, ДБН В.2.2-15-2005.

2.2. Конкурсна пропозиція має містити наступні відомості:

1) Загальна площа будівлі (-вель), що буде побудовано на земельній ділянці.

2) Пропозиція щодо частки житла - відсоток від загальної площі, який підлягатиме передачі військовій прокуратурі Західного регіону України (кількість квартир, загальна площа житла та вартість частки житла у грошовому еквіваленті), що не може бути менше ніж 276 кв.м. (двісті сімдесят шість), за умови, що однокімнатні квартири не повинні перевищувати 55 кв.м. загальної площі, двокімнатні - не перевищувати 70 кв.м. загальної площі.

При цьому, частка однокімнатних та двокімнатних квартир складає 100% від загальної площі житла, що може отримати військова прокуратура Західного регіону України.

Кількість квартир, яку отримає військова прокуратура Західного регіону України не менше 5 (п’ять) квартир, з яких 3 (три) квартири становитимуть однокімнатні квартири, 2 (дві) квартири – двокімнатні.

3) Строк будівництва (здачі в експлуатацію) житла (квартир) – не більше ніж ті, які визначені «СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» і не повинен перевищувати 32 (тридцять два) місяці від дня підписання договору про спільне будівництво житла і строк передачі житла (квартир) організатору конкурсу, що прийнято (введено) в експлуатацію відповідно до чинного законодавства, не повинен перевищувати 34 (тридцять чотири) місяці від дня підписання договору про спільне будівництво житла.

4) Ініціативу щодо передачі житла (квартир) в інших прийнятих в експлуатацію житлових будинках за визначеним графіком передачі таких квартир (до 30 квітня 2019 року не менше 1 двокімнатної, до 28 червня 2019 року - 2 однокімнатних квартир, а в подальшому дострокова передача житла на вимогу та у строки визначені організатором конкурсу), до завершення будівництва на земельній ділянці за рахунок частки, що може отримати військова прокуратура Західного регіону України».

ІІІ. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

3.1. Учасником конкурсу може бути будь-яка юридична особа та фізична особа-підприємець.

3.2. Учасник конкурсу повинен відповідати таким обов’язковим вимогам:

- не перебувати у стадії ліквідації (припинення) та не бути таким, стосовно якого розпочато процедуру банкрутства чи відновлення платоспроможності;

- не мати заборгованості за нарахованими податками, зборами й іншими обов’язковими платежами до бюджету або до державних небюджетних фондів за останній рік і квартал;

- бути фінансово спроможним;

- особа, яка є керівником учасника конкурсу, і (або) уповноважена ним особа (представник у разі наявності) зобов’язані не мати судимості;
- мати повноваження на укладення договору про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

У статутних документах учасника конкурсу повинні бути передбачені види діяльності, які необхідно буде проводити для реалізації конкурсних вимог.

3.3. Конкурсна комісія має право в будь-який час відмовити учаснику конкурсу від участі в конкурсі у випадку надходження та підтвердження інформації щодо невідповідності учасника вимогам, установленим пунктом 3.2 цього розділу, або щодо наявності в поданих документах недостовірних відомостей.

Якщо після укладення з переможцем конкурсу договору про спільне будівництво житла будуть встановлені обставини щодо нього, які вважаються порушенням цієї Інформації, військова прокуратура Західного регіону України має право розірвати цей договір в односторонньому порядку та не відшкодовувати пов’язані з розірванням договору витрати інших сторін чи завдані їм збитки. При цьому завдані військовій прокуратурі Західного регіону України збитки чи понесені витрати відшкодовуються винною стороною в повному обсязі.

3.4. Конкурсна комісія має право усунути учасника конкурсу від участі в конкурсі на будь-якому етапі його проведення, у тому числі до укладення договору про будівництво житла, у таких випадках:

- ненадання визначених пунктом 3.2 цього розділу документів, долучених до заяви на участь в конкурсі, чи за наявності в поданих документах недостовірних відомостей про учасника конкурсу або в поданій ним конкурсній пропозиції щодо робіт, для виконання яких учасник бере участь у конкурсі;

- невідповідність цим вимогам та умовам, установленим організатором конкурсу – військовою прокуратурою Західного регіону України;

- невідповідність заяви на участь у конкурсі (за формою і змістом), форма якої визначена додатком 2 до Інформації.

ІV. Вимоги щодо будівництва житла

4.1. Співвідношення одно-, двокімнатних квартир від їх загальної кількості, що належатиме військовій прокуратурі Західного регіону України за результатами забудови земельної ділянки, має бути пропорційним до кількості, визначеної розрахунковою часткою житла, що наведена в підпункті 2 пункту 2.2 Інформації.

4.2. Проектними рішеннями має бути передбачено будівництво житла за новими технологіями із застосуванням сучасних будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання.

4.3. Проектними рішеннями повинна бути запропонована максимально можлива поверховість забудови земельної ділянки, виходячи із обмежень, що встановлюються:

- ДБН В.2.2-15-2005;

- геологічними умовами земельної ділянки;

- генеральним планом забудови території, щільності забудови тощо.

4.4. Житло повинно передаватися організатору конкурсу благоустроєним та відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам відповідно до вимог частини першої статті 50 Житлового кодексу України, ДБН В.2.2-15-2005, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.

У квартирах повинно бути виконано:

- установлення металопластикових вікон з подвійним склопакетом;

- установлення вхідних металевих дверей;

- опорядження стін, перегородок кімнат і коридорів;

- покривання стін ванних кімнат і туалетів обличкувальними плитками, декоративними плитами, панелями, іншими водостійкими оздоблювальними матеріалами і виробами;

- покривання стель житлових приміщень і кухонь клейовими та іншими видами фарб;

- покривання підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь, інших підсобних приміщень лінолеумом;

- покривання підлог у ванних кімнатах і туалетах, холодних коморах керамічною плиткою;

- фарбування металевих трубопроводів, приладів опалення, фарбування дерев’яних деталей приміщень квартир;

- установлення внутрішніх дверних полотен з коробками і відповідною фурнітурою в приміщеннях квартир;

- установлення сантехнічного обладнання та приладів (мийка, умивальник, унітаз, ванна, радіатори опалення), сантехнічної арматури (запорні, водорозбірні крани, змішувачі) з підключенням до трубопроводів;

- установлення електроплит (газових плит), світильників, електровимикачів освітлення, штепсельних розеток (електро-, радіо-);

- установлення приладів обліку водо-, тепло-, електропостачання, пожежної сигналізації, сигналізації загазованості приміщень (якщо це передбачено проектом).

Стан житла (квартир) має бути придатним для проживання без проведення ремонту.

Житло (квартири) повинно бути підключено до відповідних інженерних мереж і забезпечено електроенергією, опаленням, холодним і гарячим водопостачанням, каналізацією.

4.5. Строк будівництва (здачі в експлуатацію) житла (квартир) визначається на підставі «СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» і не повинен перевищувати 32 (тридцяти двох) місяців від дня підписання договору про спільне будівництво житла.

4.6. Строк передачі військовій прокуратурі Західного регіону України житла (квартир), що прийнято (введено) в експлуатацію відповідно до чинного законодавства, не повинен перевищувати 34 (тридцяти чотирьох) місяців від дня підписання договору про спільне будівництво житла.

4.7. Умова органів місцевого самоврядування щодо передачі житла (квартир), що будуватимуться на зазначеній земельній ділянці, до комунальної власності територіальної громади м. Львова виконується за рахунок частки житла, що належатиме переможцю конкурсу за результатами спільного будівництва житла.

4.8. Пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова здійснюється за рахунок переможця конкурсу.

4.9. Усі витрати пов’язані з отриманням технічних умов, містобудівних обмежень, дозвільних документів, тощо здійснюється за рахунок переможця конкурсу.

V. Дата та місце проведення конкурсу

5.1. Конкурс відбуватиметься 28 грудня 2018 року о 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 20, приміщення № 26.

VІ. Реєстраційний внесок і його розмір

6.1. Розмір реєстраційного внеску, що сплачує учасник конкурсу, становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату опублікування інформації про проведення конкурсу.

6.2. Реєстраційний внесок перераховується за такими реквізитами:
Одержувач: військова прокуратура Західного регіону України
Ідентифікаційний код одержувача за ЄДРПОУ: 38326057
Рахунок одержувача: 35210081082783
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код банку (МФО): 820172.

6.3. Факт перерахування коштів (реєстраційного внеску) підтверджується учасником конкурсу шляхом надання примірника платіжного доручення (квитанції про сплату у разі готівкової форми оплати) з оригінальною відміткою банку про сплату.

Зазначені документи повинні бути доданими до заяви на участь у конкурсі.

6.4. У разі відсутності в документах, що подані разом із заявою на участь у конкурсі, зазначеного примірника платіжного доручення (квитанції про сплату) з оригінальною відміткою банку про сплату учасник конкурсу, що подав таку заяву, не допускається до участі в конкурсі.

VII. Вимоги до конкурсної документації та строк її прийняття

7.1. Для участі в конкурсі учасники подають заяву за формою, наведеною в додатку 2 до Інформації.

7.2. Усі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь у конкурсі, виконуються безпосередньо заявником або уповноваженою ним особою (представником).

7.3. Усі дії щодо подання заяви юридичної особи на участь у конкурсі виконує уповноважена особа (представник) заявника. Фізична особа-підприємець може брати участь у конкурсі особисто або через уповноважену ним особу (представника).

7.4. Повноваження представника підтверджуються документом, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо).

7.5. При поданні заяви фізична особа-підприємець або уповноважена особа (представник) заявника пред’являє паспорт і документ, що посвідчує повноваження щодо участі в конкурсі та укладення договору про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

7.6. До заяви на участь у конкурсі додаються:

- платіжне доручення (квитанція у разі готівкової форми оплати) з оригінальною відміткою банку про сплату реєстраційного внеску;

- нотаріально посвідчені копії установчих документів, оригінал виписки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, яку підписано державним реєстратором і яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа;

- засвідчені в установленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження – для юридичних осіб-нерезидентів;

- копії паспорта фізичної особи-підприємця і реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності (в належним чином оформлених копіях): баланс підприємства (форма 1) за останній рік і звітний квартал (для юридичних осіб); звіт про фінансові результати (форма 2) за останній рік і звітний квартал (для юридичних осіб); звіт про рух грошових коштів (форма 3) за останній рік (для юридичних осіб); звіт про власний капітал (форма 4) за останній рік (для юридичних осіб);

- довідка державної фіскальної служби за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом, дійсна на дату розгляду конкурсних пропозицій;

- декларація про майновий стан (доходи) на момент оголошення конкурсу (для фізичних осіб-підприємців);

- довідка щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, датована не більше як місяць від дати розгляду конкурсних пропозицій;

- відомості про відсутність або наявність судимості, видані відповідним підрозділом інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (на дату подання заяви);

- відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок багатоповерховими будинками, складені в довільній формі з додаванням копій договорів, дозвільних документів, буклетів, фотографій, статей у друкованих виданнях тощо;

- документ, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо);

- згода заявника (у разі визнання його переможцем конкурсу) щодо укладання відповідного договору про спільне будівництво житла, наведена у додатку 3 до Інформації;

- конкурсна пропозиція учасника в запечатаному конверті, підписаному тією особою, що підписала заяву, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки юридичної особи або фізичної особи-підприємця (за наявності), із зазначенням назви предмета конкурсу відповідно до оголошення про його проведення і повного найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця та нанесеним маркуванням: «Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час проведення конкурсу)». Усі сторінки конкурсної пропозиції повинні бути пронумеровані та містити підпис керівника юридичної особи чи фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи (представника), завірений печаткою (для фізичної особи-підприємця за наявності). Цифри в пропозиції за критеріями конкурсу заповнюються в друкованому вигляді і дублюються прописом.

7.7. Усі документи повинні бути охайно оформлені і заповнені розбірливо. Підчищення і виправлення не допускаються. Якщо в документах, що складають конкурсну документацію, є розбіжності між позначенням сум прописом і цифрами, то до розгляду, як виняток, приймається сума, що зазначена прописом.

Конкурсна документація подається з описом вкладеного, зразок якого наведено у додатку 4 до Інформації, в запечатаному конверті з написом «На конкурс».

7.8. Заява і згода заявника, що подаються юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (уповноваженими особами (представниками) заявника), підписуються цими особами, головним бухгалтером і завіряються печаткою (для фізичної особи-підприємця за наявності).

7.9. Інформація надається конкурсною комісією за адресою: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 20, у робочі дні тижня з 10.00 до 12.45 та з 14.00 до 17.00. Інформація надається до 17.00. 27.12.2018.

7.10. Конкурсна документація (заяви з додатками і конкурсними пропозиціями), приймається секретарем конкурсної комісії (Петреченко Віктор Миколайович, телефон (032) 233-00-94) за адресою: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 20, у робочі дні тижня з 10.00 до 12.45 та з 14.00 до 17.00 і завершуються 27.12.2018 о 17.00.

7.11. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсної документації письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до конкурсної комісії, яка надає письмову відповідь протягом 3 робочих днів.

7.12. Конкурсна документація може бути відкликана особами, що її подали, не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

VIII. Оскарження результатів конкурсу

8.1. У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати скаргу до конкурсної комісії у п’ятиденний строк з моменту надходження до нього інформації про результати конкурсу.

8.2. Скарги надсилаються поштовим відправленням на адресу організатора конкурсу або подаються кур’єрською доставкою.

8.3. Скарги розглядаються у п’ятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а інформація про розгляд скарги у триденний строк з моменту складення протоколу про її розгляд надсилається учасникові конкурсу, який подав скаргу.

IX. Визначення переможця конкурсу

9.1 Переможцем є учасник конкурсу, який запропонував найкращу конкурсну пропозицію, що включає максимальну кількість житла (кількість квартир, загальна площа житла), що може отримати організатор конкурсу, найкоротші строки закінчення його будівництва та введення в експлуатацію.

9.2. Конкурсна комісія визначає переможця за результатами розгляду конкурсних пропозицій, які не були відхилені.

9.3. Рішення про визначення переможця приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

9.4. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

- відомості про учасників конкурсу;

- результати голосування;

- обґрунтування щодо визначення переможця.

9.5. Інформація про результати конкурсу надсилається конкурсною комісією у п’ятиденний термін усім учасникам конкурсу та публікується у тому самому засобі масової інформації, в якому публікувалася інформація про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті військової прокуратури Західного регіону України http://www.vpzhr.gp.gov.ua в розділі «Новини та публікації».

9.6. Після оголошення результатів конкурсу військова прокуратура Західного регіону України в місячний термін укладає з переможцем договір про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції. До договору обов’язково вноситься умова про те, що в ході його виконання не допускається зменшення максимальної кількості житла (кількості квартир та загальної площі житла), що може отримати організатор конкурсу.

9.7. Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, у разі відмови переможця від підписання договору про будівництво житла або наявності менш як двох учасників конкурсу, які не були відхилені.

Додатки: 1. Викопіювання з топографічної карти із зазначеним місцем розташування земельної ділянки.

2. Зразок заяви на участь в конкурсі.

3. Зразок згоди.

4. Зразок опису документів, що входять до складу конкурсної документації і додаються до заяви на участь у конкурсі

Конкурсна комісія військової прокуратури
Західного регіону України

кількість переглядів: 608