Контраст contrast
Шрифт . . Очистити
Сховати налаштування
 
07.04.2021

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально побутових потреб Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

             

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає документи Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби: https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=64310
 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» -
начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально побутових потреб Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону
 
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- здійснення загального керівництва діяльністю відділу, організація і контроль роботи відділу з урахуванням організаційно - розпорядчих документів та рішень нарад у керівництва прокуратури регіону;
- визначення потреб та організація діяльності відділу щодо забезпечення відповідно до вимог законодавства і наказів Офісу Генерального прокурора матеріально-технічними та транспортними засобами працівників прокуратури;
- контроль за облік матеріально-технічних засобів, які використовуються працівниками прокуратури;
- контроль за використанням та збереженням матеріально-технічних засобів;
- організація роботи щодо підготовки документів для проведення процедур закупівель;
- організація оформлення документів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Офісу Генерального прокурора, яке перебуває у користуванні прокуратури, контроль за веденням поточних ремонтів приміщень прокуратури;
- організація забезпечення належних умов праці працівників прокуратури;
- організація належної експлуатації, зберігання, технічне обслуговування та поточний ремонт службових транспортних засобів прокуратури;
- ведення документації щодо експлуатації автотранспорту, контроль за законністю використання та списання паливно-мастильних матеріалів, контроль за роботою водіїв та експлуатацією автотранспорту;
- контроль за дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки працівниками прокуратури та водіями прокуратури на транспортних засобах і в приміщеннях їх зберігання (місцях паркування);
- забезпечення дотримання санітарно-технічного стану в службових та допоміжних приміщеннях, а також на території прокуратури;
- організація забезпечення працівників прокуратур оргтехнікою, її своєчасним поточним ремонтом, обслуговуванням та програмним забезпеченням та функціонуванням безперебійного підключення до мережі Інтернет та телефонного зв’язку;
- організація забезпечення безперебійного елктро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення в адміністративних будівлях прокуратури;
- підготовка проектів організаційно розпорядчих документів, виконання наказів, завдань і доручень керівництва прокуратури;
- контроль за дотриманням працівниками відділу трудової та виконавської дисципліни;
- внесення пропозицій щодо призначення, переміщення, звільнення з посад працівників відділу, заохочення чи накладення на них дисциплінарних стягнень, змін в оплаті їх праці;
- виконання інших службових доручень керівництва прокуратури.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8800 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням https://career.gov.ua
Додаткові (необов’язкові)
документи
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
21 квітня 2021 року о 09 год. 00 хв.
 
 
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону
м. Львів, вул. Клепарівська, 20
(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
 
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону
м. Львів, вул. Клепарівська, 20
 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
 
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону
м. Львів, вул. Клепарівська, 20
 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Кітраль Сергій Іванович,
 
(032)255-40-05
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3.
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
-      здатність до  чіткого бачення результату діяльності;
-      вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
-      вміння запобігати та ефективно долати перешкоди;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
2.
Відповідальність
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
3.
Цифрова грамотність
- рівень впевненого користувача Word, Excel;
- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
- здатність уникати небезпек і цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані.
 
Професійні знання
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Знання:
-        Конституції України;
-        Закону України «Про державну службу»;
-        Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.
2.
Знання законодавства у сфері
Знання:
- знання Інструкції з діловодства в органах прокуратури України;
- основи ведення діловодства в державних установах чи органах прокуратури;
-     знання, пов’язані із практичними навиками роботи з документами та їх обліком в електронному режимі, а також із відповідними програмами з цих питань
3.
Знання системи захисту інформації
Знання складових політики інформаційної безпеки та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації

кількість переглядів: 951