17.08.2021

Оголошення про добір на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

                       

ОГОЛОШЕННЯ
про добір на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 

Відповідно до підпункту 5 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 № 113-IX, Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), та наказу керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону від 17.08.2021 № 49 «Про проведення добору на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня».

17.08.2021 року розпочинається добір на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Добір включає такі етапи:

- виконання практичного завдання з метою оцінки рівня володіння кандидатами практичними навичками та їх уміння у правозастосуванні;

- проведення співбесіди з метою оцінки готовності кандидатів до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

Перелік вакантних посад, які можуть бути заміщені за результатами добору:

Найменування вакантної посади

1

Прокурор відділу представництва інтересів держави в суді

2

Прокурор відділу представництва інтересів держави в суді

3

Прокурор відділу підтримання публічного обвинувачення в суді та нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях управління організації процесуального керівництва, нагляду за виконанням судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності

4

Прокурор відділу організації процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності управління організації процесуального керівництва, нагляду за виконанням судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності

5

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях

 

Участь у доборі мають право брати прокурори окружних прокуратур та спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері (на правах окружних прокуратур), які виявили бажання взяти участь у доборі (далі – кандидати) та мають стаж роботи в галузі права не менше 3 років.

До участі у доборі не допускаються кандидати:

– повноваження яких зупинені у зв’язку з відстороненням від посади згідно з пунктами 3–5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру»;

– які мають незняте дисциплінарне стягнення у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Прийом документів від кандидатів розпочинається 17.08.2021 та завершується  25.08.2021  (включно).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у доборі, подають до кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі – Комісія) заяву, до якої долучають мотиваційний лист, у якому викладають мотиви зайняття посади в органі прокуратури вищого рівня, а також біографічну довідку за підписом керівника кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури за місцем своєї роботи, скріплену печаткою цього підрозділу.

Кандидатами з числа Спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону біографічна довідка не подається.

Кандидатом можуть бути подані також інші документи на підтвердження його відповідності критеріям, передбаченим у пункті 6 розділу VІ цього Порядку.

Кандидат може звернутися із заявою про участь у доборі на одну вакантну посаду у відповідному органі прокуратури.

У разі відкликання поданої заяви повторна заява кандидата на цю посаду в межах оголошеного добору не розглядається.

Документи подаються шляхом:

- надсилання засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: 79058, м. Львів, вул. Клепарівська, 20,

або

 - на адресу електронної пошти Комісії: [email protected]

Заяву та документи, які подаються в електронній формі, кандидат підписує електронним цифровим підписом, чим засвідчує їх достовірність. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, подані в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі PDF. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

До розгляду Комісією будуть прийматися належним чином оформлені документи, що відправлені у строк, визначений в оголошенні про проведення добору.

кількість переглядів: 1400