21.09.2021

До уваги прокурорів, які проходять участь в доборі на вакантні посади в Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону

                   

Рішенням кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 20.09.2021 затверджено графік проведення співбесіди з кандидатами допущеними до другого етапу добору на зайняття вакантних посад прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.
 
Другий етап добору - співбесіда відбудеться 30 вересня 2021 року в приміщенні Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 20.
 
Співбесіда проводиться кадровою комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.
 
Співбесіда складається з таких етапів:
 
– дослідження матеріалів електронної справи кандидата;
 
– обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;
 
– оцінювання кандидата.
 
Члени кадрової комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься у матеріалах електронної справи кандидата.
 
Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:
 
– професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;
 
– ефективність роботи на посаді прокурора;
 
– досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір та відрядження до цього підрозділу);
 
– моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.
 
Відповідно до п. 4 розділу ІІІ Порядку кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.
 
За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів кадрова комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.
 
У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону за тел.: (032)255-40-05, електронна адреса: [email protected]
 
 
Адреса Комісії: 79058, м. Львів, вул. Клепарівська, 20
Електронна пошта Комісії: [email protected]

кількість переглядів: 1050