01.11.2022

ДЕКЛАРАЦІЯ енергетичної політики Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

Віталій ВДОВИТЧЕНКО

01 листопада 2022 року

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

енергетичної політики Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

 1. Ця Декларація розроблена відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність», Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності та визначає основні наміри, напрями діяльності, зобов’язання Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону щодо його енергетичної результативності.

 2. З метою досягнення індикативних цілей енергоефективності Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону зобов’язується:

 • забезпечувати функціонування, розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог Порядку;

 • керуватися у своїй діяльності нормами ДСТУ ISO 5001:2020 (ISO 5001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»;

 • здійснювати планування відповідних фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для досягнення цілей системи енергетичного менеджменту;

 • враховувати критерії енергоефективності під час проведення публічних закупівель товарів (обладнання), послуг, пов’язаних зі споживанням енергії, проектування та виконання ремонтних, регламентних, а також інших видів робіт;

 • вживати заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону з урахуванням отриманої за результатами їх сертифікації інформації шляхом впровадження економічно обґрунтованих енергоефективних заходів;

 • проводити моніторинг, вимірювання та аналіз обсягів споживання енергетичних ресурсів, вживати заходів до їх економного та раціонального використання з метою щорічної оптимізації енерговитрат, зменшення витрат на оплату комунальних послуг, викидів СО2;

 • підвищувати рівень інформованості працівників із питань енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів, завдань, планів дій та цілей, що стосуються енергетичної ефективності Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону;

 • забезпечувати підвищення професійної компетентності фахівців Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у сфері енергозбереження та енергетичного менеджменту;

 • оприлюднювати інформацію про споживання енергоресурсів у строки, визначені в Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835.

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення

та соціально-побутових потреб

Спеціалізованої прокуратури у військовій

та оборонній сфері Західного регіону

 

кількість переглядів: 28