12.08.2011

Форма запиту на інформацію, що подається до військової прокуратури Західного регіону України письмово (на прийомі та по телефону)

 
Додаток 1
до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації військової прокуратури Західного регіону України

                                                
Інформаційний  запит

____________________________________________________________________________________________________
                               (Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача)
 
Контактні дані запитувача:
Поштова адреса: ______________________________________________________________
Адреса електронної пошти_____________
Номер телефону______________________
Номер факсу____________________________
 
            Зміст запиту  (загальні дані щодо запитуваної інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит): _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
 
Інформацію на запит надати поштою на адресу:___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
 
«___»___________20__ року                                                                    ____________________
(дата подання запиту)                                                                                         (підпис)
 
            Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит
(відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):
Посада ______________________________________________________________________
П.І.Б. ________________________________________________________________________
Номер контактного телефону_______________________________________
 
«___»___________20__ року                                                         ____________________
(дата оформлення запиту )                                                                      (підпис)
 
Копію запиту надано ( крім запиту, оформленого по телефону):
  
«___»___________20__ року                                                    ______________________
(дата оформлення документа)                                               (підпис особи, яка отримала)
 
 
 

 
 
 
 
Додаток 2
до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації військової прокуратури Західного регіону України
 
 
 
ЗАЯВКА № ________

від "___" ____________ 20__ року

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію
_____________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)

_____________________________________________________________________________
 
Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи
 
 
Послуга, що надається
Граничні норми витрат на виготовлення однієї сторінки
Кількість сторінок
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)
не більше 0,1 відсотка     розміру мінімальної заробітної плати
 
Копіювання або друк копій документів формату А3 (у тому числі двосторонній друк)
не більше 0,2 відсотка     розміру мінімальної заробітної плати
 
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
не більше  0,5 відсотка     розміру мінімальної заробітної плати
 
 
Примітка. За відсутності даних ставиться прочерк.
 
 
 
 
 
_________________________________________
 (посада виконавця)
_______________
(підпис)
______________________
(П. І. Б.)
 
 
 
_______________________________________
(посада керівника структурного підрозділу, де знаходиться запитувана інформація)
_______________
(підпис)
______________________
(П. І. Б.)
 
 

 
 
 
 
Додаток 3
до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації військової прокуратури Західного регіону України
 
 
 
 

Рахунок №__________

 

від «___» ____________  20 ____ року
 
Надавач послуг:
___________________________________________                       (найменування розпорядника інформації)
Реєстраційний рахунок:____________
 
МФО банку:______________________
 
Код за ЄДРПОУ:__________________
 
 
Платник:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 

 

Розрахунок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію

Назва
Вартість виготовлення                1 сторінки, грн
Кількість сторінок, шт.
Ціна, грн
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Усього до сплати:
________________________________________________________
________________________________________________________
(сума словами)
 
 
 
 
Виконавець
_______________________
(підпис)
_________________________________ (посада П.І.Б.)
         
 
 
 

 
 
 
 
Додаток 4 
до Інструкції про порядок забезпечення 
доступу до публічної інформації військової прокуратури Західного регіону України 

Розмір 
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію
Послуга, що надається
Граничні норми витрат за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату A4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
Примітки:   
1. Розмір мінімальної зарплати за виготовлення однієї строки встановлюється на дату копіювання та друк документів.
2. У разі копіювання та друк документа, що перевищує 10 сторінок, зазначені норми застосовуються, починаючи з одинадцятої сторінки.
 
 
 

кількість переглядів: 76998